2009թ. - ք.Դիլիջան, Կենտրոնական բանկի հիմնական շենքի կառուցումՍերտիֆիկացում (արտադրանքի համապատասխանության հավաստում) և շինարարական աշխատանքներում օգտագործվող շինարարական նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ