2012թ. – Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնի կառուցումՇինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն և շինարարական նյութերի և արտադրանքի լաբորատոր փորձարկումներ